เอี้ยก้วย จอมยุทธเจ้าอินทรี จอมยุทธ์ 7 ดาว ฝ่ายธรรมะ สายรุก

จอมยุทธ์ : 7 ดาว
ฝ่าย : ธรรมะ
สาย : รุก

ทักษะ
วิทยายุทธ : โจมตีศัตรู1เป้าหมายด้วย
ATK90%-110% และทำให้ติดอาการ
บาดแผลภายนอก

ฝ่ามือกำสลดวิญาญาณสลาย : โจมตี
ศัตรูเป้าหมายด้วย ATK280%-300%
ทำให้ศัตรูติดสภาวะมึนงง100% 1เทิร์น

เซียวเหล่งนึ่ง ธิดามังกรน้อย จอมยุทธ์ 7 ดาว ฝ่ายธรรมะ สายบัฟ

จอมยุทธ์ : 7 ดาว
ฝ่าย : ธรรมะ
สาย : บัฟ

ทักษะ
พลังสยบจิต : โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
ด้วย ATK90%-110% และทำให้ติด
อาการบาดแผลภายนอก

เพลงกระบี่ี่ดรุณีหยก : โจมตีศัตรูด้วย
พลังภายใน360%-420% ทำให้เพื่อน
ของเรา2คนได้รับความโกรธ 3ขั้น

ตงฟางปุ๊ป้าย บูรพาไร้พ่าย จอมยุทธ์ 7 ดาว ฝ่ายอธรรม สายบัฟ

จอมยุทธ์ : 7 ดาว
ฝ่าย : อธรรม
สาย : บัฟ

ทักษะ
พลังสยบจิต : โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
ด้วย ATK90%-110% และทำให้ติด
อาการบาดแผลภายนอก

ฝนบุบผาล่องนภา : โจมตีศัตรู 3 เป้า
หมายด้วยพลังภายใน 150%-160%
มีโอกาสทำให้ศัตรูบอบช้ำภายในได้รับ
ความเสียหายมากขึ้น 200%

อึ้งเอี๊ยะซือ มารบูรพา จอมยุทธ์ 7 ดาว ฝ่ายอธรรม สายรุก

จอมยุทธ์ : 7 ดาว
ฝ่าย : อธรรม
สาย : รุก

ทักษะ
พลังสยบจิต : โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
ด้วย ATK90%-110% และทำให้ติด
อาการบาดแผลภายนอก

กระสุนลมปราณ : โจมตีศัตรูทั้งหมด
ด้วยพลังภายใน100%-110% และทำให้
ระดับความโกรธของศัตรูลดลง 2 ขั้น
และเพิ่มความโกรธตัวเอง 2 ขั้น

ต๊กโกวคิ้วป้าย เดียวดายแสวงพ่าย จอมยุทธ์ 7 ดาว ฝ่ายกลาง สายรุก

จอมยุทธ์ : 7 ดาว
ฝ่าย : กลาง
สาย : รุก

ทักษะ
พลังสยบจิต : โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
ด้วย ATK90%-110% และทำให้ติด
อาการบาดแผลภายนอก

คนกระบี่รวมเป็นหนึ่ง : โจมตีศัตรูด้วย
พลัง300%-320% มีโอกาสสุ่มสถานะ
ป้องกันให้กับจอมยุทธ์ภายในทีม1เทิร์น

อิดเต็งไต้ซือ ราชันย์ทักษิณ จอมยุทธ์ 7 ดาว ฝ่ายกลาง สายบัฟ

จอมยุทธ์ : 7 ดาว
ฝ่าย : กลาง
สาย : บัฟ

ทักษะ
วิทยายุทธ : โจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย
ด้วย ATK90%-110% และทำให้ติด
อาการบาดเจ็บภายนอก

อิตเต็งไต้ซือ : โจมตีศัตรูด้วยพลัง
ภายใน300%-320% มีโอกาส 50%
ที่จะทำให้ศัตรูโจมตีได้เบาลง 2 เทิร์น

ประมือท้าประลองกับเหล่าผู้เล่นทั่วหล้า เพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งในยุทธ์ภพ ด้วยระบบ Rank PVP ศึกประลองยุทธ์

PVP

รวมพลังกับเหล่าผู้เล่นทั่วยุทธภพ ต่อกรกับเหล่าประมุขพรรคสุดโหดชื่อดังอย่าง ตงฟางปุ๊ป้าย ราชครูกิมลุ้น ปรมาจารย์ตั๊กม้อ ได้ทุกวัน

บอส

ก่อตั้งพรรคร่วมกับเหล่าสหาย ประกาศศักดิ์ดาพรรคด้วยระบบสงครามชิงเมือง เพื่อแย่งชิงทรัพยากร ที่จะทำให้คุณต้องตื่นเต้น!

ชิงเมือง

เลี้ยงดูสัตว์เทพคู่หู
ร่วมสู้
ร่วมผจญภัย
ต่อกรเหล่าอธรรม

สัตว์เทพ

แหวกแนว
ด้วยระบบหาคู่ชีวิต
ร่วมสร้างครอบครัว
กับระบบดูตัวมงคลสมรส

แต่งงาน

ออกเดินทางท่องยุทธภพ บุกทะลายสำนักดัง เติมเต็มจินตนาการให้เหล่าผู้ชื่นชอบการต่อสู้ด้วยวิทยายุทธกำลังภายในได้อย่างเต็มที่!

ผจญภัย
PVP

ประมือท้าประลองกับเหล่าผู้เล่นทั่วหล้า เพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งในยุทธ์ภพ ด้วยระบบ Rank PVP ศึกประลองยุทธ์

บอส

รวมพลังกับเหล่าผู้เล่นทั่วยุทธภพ ต่อกรกับเหล่าประมุขพรรคสุดโหดชื่อดังอย่าง ตงฟางปุ๊ป้าย ราชครูกิมลุ้น ปรมาจารย์ตั๊กม้อ ได้ทุกวัน

ชิงเมือง

ก่อตั้งพรรคร่วมกับเหล่าสหาย ประกาศศักดิ์ดาพรรคด้วยระบบสงครามชิงเมือง เพื่อแย่งชิงทรัพยากร ที่จะทำให้คุณต้องตื่นเต้น!

สัตว์เทพ

เลี้ยงดูสัตว์เทพคู่หู
ร่วมสู้
ร่วมผจญภัย
ต่อกรเหล่าอธรรม

แต่งงาน

แหวกแนว
ด้วยระบบหาคู่ชีวิต
ร่วมสร้างครอบครัว
กับระบบดูตัวมงคลสมรส

ผจญภัย

ออกเดินทางท่องยุทธภพ บุกทะลายสำนักดัง เติมเต็มจินตนาการให้เหล่าผู้ชื่นชอบการต่อสู้ด้วยวิทยายุทธกำลังภายในได้อย่างเต็มที่!